Keskustelutuki

Logoterapeuttinen keskustelutuki  tukee erilaisissa elämäntilanteissa. Tullaksesi vastaanotolle et tarvitse diagnoosia eikä sinua diagnosoida. Olet oma ainutlaatuinen itsesi ja sinun kysymyksesi  ja elämäntilanteesi ovat keskustelun lähtökohta.

Keskustelutuki voi olla

  1. Kriiseissä ja elämän haasteissa tukevaa keskustelua, jossa pyritään löytämään mielekkäitä ja tarkoituksellisia polkuja selviytymiseen. Keskustelut voivat olla paitsi henkilökohtaisia, mutta myös parisuhteen osapuolien kysymyksiä voidaan pohtia yhdessä.
  2. Filosofista keskustelua silloin, kun elämän tarkoituksen ja mielekkyyden kysymykset askarruttavat. Elämän tarkoitusta ja arvoja voidaan pohtia käsitteellisesti omaan elämään peilaten tai sitten voidaan etsiä ratkaisumalleja vaikkapa arjen hallintaan liittyviin kysymyksiin.
  3. Parikeskustelua vaikkapa parisuhteen haasteiden äärellä, tarkoituskeskeisen menetelmän avulla. Tarkoituskeskeistä parikeskustelua voidaan käyttää myös muiden, esim. työyhteisön henkilöristiriitojen selvittämiseen.